Обележен Међународни дан старијих особа

medjunardoni dan starijih osoba

Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци је поводом „Међународног дана старијих особа“ 1.10.2018. реализовао 7 предавања са укупно 131 учесником. Свих 7 предавања је реализовано у циљаној групи „старије особе од 65 година“ са следећим темама:

- „Старост – предност, а не болест“ (учествовало 15 лица);

- „Заштитимо стара лица од повреда“ (учествовало 20 лица);

- „Значај дружења у старачком добу“ (учествовало 20 лица);

- „Превенција КВО код старијих особа“ (учествовало 20 лица);

- „Квалитетан живот старијих особа са што мање проблема“ (учествовало 16 лица);

- „Исхрана старијих лица“ (учествовало 20 лица) и

- „Продужимо живот старијим особама“ (учествовало 20 лица).

Осим ових предавања, реализовано је и 8 индивидуалних здравствено – васпитних радова, као и 2 групна здравствено – васпитна рада са укупно 13 лица. Циљна група и индивидуалних и групних здравствено – васпитних радова су биле особе које су страије од 65 година.

Октобар – месец правилне исхране

hrana

Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци традиционално, а и по Календару здравља обележио је 16. октобра „Светски дан хране“ на тему „Правилна исхрана – улагање у будућност“. Такође је цео месец октобар био у знаку правилне исхране.

Свој допринос дале су све службе Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци,  апосебно Служба поливалентне паторнаже. Том приликом је реализовано 12 предавања са укупно 245 учесника, 93 индивидуална разговора, 6 радова у малој групи са укупно 33 учесника и постављено је 17 здравствено – васпитних изложби. Поред тога, подељено је око 100 лифлета, 100 брошура, као и 100 агитки.

Сарадња здравства и просвете и овог пута је била на завидном нивоу. У Завод за јавно здравље Сремска Митровица послати су ликовни и литерарни радови основних школа и предшколских установа. Награђени су радови двеју ученица трећег разреда из Основне школе „Слободан Бајић – Паја“ Огар, а то су Ана Живковић и Невена Павловић, учитељице Зорице Стјепановић.

Свој допринос поводом реализације активности Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци дали су и Удружење пензионера, Радио Доњи Срем Пећинци и локална самоуправа.

Замене за Амбуланту Обреж

obrez 1

Амбуланта Обреж ће до даљег радити по следећем распореду:

- понедељак – ради др Милош Михић и тада неће радити Амбуланта Прхово;

- среда – ради др Татјана Радиновић – Протић и тада ће Амбуланта Шимановци имати само прву смену и

- петак – ради др Никола Јовановић и тада неће радити Амбуланта Купиново.

Замене за амбуланту Деч

dec 1

Амбуланта Деч ће до даљег радити уторком и четвртком. На замени ће бити др Јелена Новаковић тако да тим данима неће радити Амбуланта Ашања.