Међународни дан старијих особа

Stariji

Међународни дан старијих особа прогласила је Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године резолуцијом 45/106, да би се нагласила важност осигуравања животне средине која се може прилагодити потребама и способностима становника треће доби. Он се обележава 1. октобра сваке године.[1] Проглашењем међународног дана старијих особа подстичу се државе да старијим члановима осигурају задовољење њихових потреба и омогуће им учествовање у друштву у складу с њиховим способностима.

Тема овогодишње кампање “Ка једнакости у старијем добу” је усклађена са десетим циљем одрживог развоја који се односи на смањење неједнакости унутар и међу земљама, кроз оснаживање и промовисање социјалног, економског и политичког укључивања свих људи, без обзира на године, пол, инвалидност, расу, етичку припадност, порекло, религију, економски или други статус.

Као и сваке годин Дом здравља "Др Драган Фуднук" Пећинци обележио је Међународни дан старијих особа. Поводом овог датума одрађене су следеће активности:

  • једно предавање циљној групи старије особе од 65 година на тему "Ка једнакости у старијем добу" са 15 учесника;
  • 15 индивидуалних разговора циљној групи старије особе од 65 година и
  • два групна здравствено - васпитна рада и то оба циљној групи старије особе од 65 година.