Национална недеља промоције дојења 2019. године

Dojenje

Светска недеља дојења је глобална кампања која се обележава у око 150 земаља света, кроз различите активности. Њен циљ је да јача друштвену свест о значају и предностима дојења и да обезбеди подршку дојењу, а тиме унапреди и заштиту здравља мајке и детета.

Светска недеља дојења 2019. године обележава се од 1 до 7. августа под слоганом "Оснажимо родитеље, омогућимо дојење". Уобичајено је мишљење да је дојење искључиво мајчински свет, али да би дојење било успешно улога оца, партнера је веома значајна. Тата је важан како за дете, тако и за мајку. Подршкa оба родитеља и оснаживање је од виталног значаја како би се успоставило и одржало дојењe.

Бројне активности у циљу промоције и подршке дојења треба да омогуће остваривање циља Светске здравствене скупштине – најмање 50 % искључиво дојене деце до 2025. Иако је до сада учињен значајан помак, потребни су додатни напори како би се програми и политике дојења и остварили у пракси.

Поводом Националне недеље промоције дојења Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци реализовао је 4 предавања са темом "Значај дојења" са укупно 72 учесника и то два предавања циљној групи деца 0-6 година (37 учесника) и два предавања циљној групи школска деца и омладина 7-19 година (35 учесника).

Индивидуалних разговора одрађено је 35 и то 30 циљној групи одрасло становништво, а 5 циљној групи школска деца и омладина 7-19 година.

Поред тога одрађено је и 8 групних здравствено - васпитних радова: 7 циљној групи одрасло становништво и 1 циљној групи школска деца и омладина 7-19 година.