Обележен Међународни дан старијих особа

medjunardoni dan starijih osoba

Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци је поводом „Међународног дана старијих особа“ 1.10.2018. реализовао 7 предавања са укупно 131 учесником. Свих 7 предавања је реализовано у циљаној групи „старије особе од 65 година“ са следећим темама:

- „Старост – предност, а не болест“ (учествовало 15 лица);

- „Заштитимо стара лица од повреда“ (учествовало 20 лица);

- „Значај дружења у старачком добу“ (учествовало 20 лица);

- „Превенција КВО код старијих особа“ (учествовало 20 лица);

- „Квалитетан живот старијих особа са што мање проблема“ (учествовало 16 лица);

- „Исхрана старијих лица“ (учествовало 20 лица) и

- „Продужимо живот старијим особама“ (учествовало 20 лица).

Осим ових предавања, реализовано је и 8 индивидуалних здравствено – васпитних радова, као и 2 групна здравствено – васпитна рада са укупно 13 лица. Циљна група и индивидуалних и групних здравствено – васпитних радова су биле особе које су страије од 65 година.