Оглас за продају биохемијског апарата јавним надметањем - лицитацијом

Prestige

Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци објављује оглас за продају биохемијског апарата "Prestige 24i (Biolis 24i)" јавним надметањем - лицитацијом.

Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије која до почетка јавне лицитације, која ће се одржати дана 10.06.2019. године у 11 часова, уплате депозит у висини од 10% од утврђене почетне цене апрата и која до 10.06.2019. године до 11 часова доставе уредне и потпуне пријаве.

Пријаве се достављају правној служби Дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци у затвореној и запечаћеној коверти најкасније до 10.06.2019. године у 11 часова.

 

pdfОглас за продају биохемијског апарата јавним надметањем - лицитацијом

docПравила лицитације