Оглас за специјализацију

dom zdravlja

Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци расписује интерни оглас за упућивање на специјализацију.

Интерни оглас се односи на специјализацију из области гинекологије и акушерства.

Оглас је отворен до 30.06.2021. године.

Решење о одобравању специјализације доноси директор дома здравља у року од 8 дана по истеку рока за подношење молби.

 

pdfОглас за специјализацију