Серолошко тестирање на антитела Sars Cov2 на захтев грађана

serologija

Одлуком Кризног штаба од 01.06.2020. сви грађани који желе, могу о свом трошку да ураде серолошки тест и провере да ли имају антитела на Sars CoV2 вирус.

У нашем дому здравља у оквиру Амбуланте за респираторне инфекције је такође могуће серолошко тестирање на антитела Sars CoV2 на лични захтев.

Тестирање врше лаборанти нашег дома здравља и цена тестирања износи 1.200,00 динара. Пре самог тестирања неопходно је да грађани извше уплату на подрачун Републичког фонда за здравствено осигурање, а као доказ о уплати, грађани приликом доласка на тестирање могу да доставе папирну или електронску уплатницу - електорнска уплатница може бити и она коју грађанин поседује на свом мобилном телефону или таблету.

Време чекања на резултат теста је 15 минута и резултат се издаје одмах у Амбуланти за респираторне инфекције.

Термине за тестирање грађани могу заказати на следеће начине:

  • Позивом на телефонски број Националног кол центра 011/362-0000;
  • Позивом на један од телефонских бројева Амбуланте за респираторне инфекције Дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци: 022/215-22-06 и 062/789-197.

 

Инструкција за уплату средстава за услугу серолошког тестирања на присуство антитела Sars CoV2 на лични захтев

 

Физичка лица

Уплатилац: Име и презиме уплатиоца, адреса становања и место пребивалишта

Сврха уплате: Услуга серолошког тестирања на присуство антитела SARS-CoV2

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Шифра плаћања: 189-готовински/290-безготовински

Износ: 1.200,00 динара

Рачун примаоца: 840-17750-34

Позив на број одобрења (без модела): ЈМБГ уплатиоца

 

Правна лица

Уплатилац: Назив и седиште правног лица

Сврха уплате: Услуга серолошког тестирања на присуство антитела SARS-CoV2

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Шифра плаћања: 290

Износ: 1.200,00 динара

Рачун примаоца: 840-17750-34

Позив на број одобрења (без модела): ПИБ правног лица

Напомена: Уколико правно лице упућује средства за више запослених лица - списак лица са ЈМБГ