Тестирање на COVID-19 на лични захтев грађана

Test

Министарство здравља Републике Србије је донело одлуку да од 22. маја 2020. године сви грађани који желе, могу о свом трошку да се тестирају на вирус COVID-19 у примарним установама, односно у домовима здравља.

У нашем дому здравља у оквиру Амбуланте за респираторне инфекције је такође могуће узимање бриса за тестирање грађана на COVID-19 на лични захтев.

Тестирање се врши RT-PCR методом и цена тестирања износи 6.000,00 динара. Пре самог тестирања неопходно је да грађани извше уплату на подрачун Републичког фонда за здравствено осигурање, а као доказ о уплати, грађани приликом доласка на тестирање могу да доставе папирну или електронску уплатницу - електорнска уплатница може бити и она коју грађанин поседује на свом мобилном телефону или таблету.

Време чекања на резултат је од 24 сата до 48 сати од узимања бриса. Грађани резултате могу преузимати у здравственој установи у којој је извршено узимање бриса или електронским путем посредством Портала еЗдравље и Портала еУправе Владе Републике Србије. За стране држављане резултат може бити послате и на адресу електронске поште од стране надлежног института/завода за јавно здравље.

Термине за тестирање грађани могу заказати на следеће начине:

  • Позивом на телефонски број Националног кол центра 011/362-0000;
  • Позивом на један од телефонских бројева Амбуланте за респираторне инфекције Дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци: 022/215-22-06 и 062/789-197.

 

Инструкција за уплату средстава за услугу RT-PCR тестирања на присуство SARS-CoV2 на лични захтев на подрачун Републичког фонда за здравствено осигурање број 840-17750-34 - подрачун за посебне намене РФЗО - за услуге RT-PCR тестирања на присуство SARS-CoV2

 

Физичка лица

Уплатилац: Име и презиме уплатиоца, адреса становања и место пребивалишта

Сврха уплате: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Шифра плаћања: 189-готовински/290-безготовински

Износ: 6.000,00 динара

Рачун примаоца: 840-17750-34

Позив на број одобрења (без модела): ЈМБГ уплатиоца

 

Правна лица

Уплатилац: Назив и седиште правног лица

Сврха уплате: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Шифра плаћања: 290

Износ: 6.000,00 динара

Рачун примаоца: 840-17750-34

Позив на број одобрења (без модела): ПИБ правног лица

Напомена: Уколико правно лице упућује средства за више запослених лица - списак лица са ЈМБГ