Контакт

 

 

Јове Негушевића 5-7,
22410 Пећинци

domzdravlja-pecinci@mts.rs
sm.domzdravlja@neobee.net

Матични број: 08073210
ПИБ: 101510879

Image