Логопед

Логопед обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене говорних и језичких поремећаја. У служби се примењују методе третмана у прцесу хабилитације и рехабилитације особа са поремећајем говорних и језичких поремећаја.

Неки од послова које обаља логопед су:

  • остваривање сарадње са предшколским и здравственим установама ради регистровања говорних поремећаја код деце;
  • обављање превентивних прегледа у амбуланти са децом узраста до 2 године;
  • тестирање деце на узрасту од 6 година приликом прегледа за упис у школу и утврђивање говорне развијености и способности;
  • отклањање говорних поремећаја, дисграфије, дислекције и тикова;
  • спроводи вежбе говорних органа, моторике тела, вежбе дисања и врши утврђивање говорног статуса пацијената.
Image

Запослени у служби

Мр Нада Петровић

Радно време

Понедељак: 07:00-14:00

Уторак: 07:00-14:00

Среда: 07:00-14:00

Четвртак: 07:00-14:00

Петак: 07:00-14:00

Телефон

022/215-22-11