Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Служба за здравствену заштиту деце је организована у две радне јединице - предшколски и школски диспанзер и дечији диспанзер који се налази у здравственој станици у Шимановцима. Рад се, у оквиру предшколског и школског диспанзера, одвија у две одвојене јединице (здрава и болесна страна).

Предшколски диспанзер је организован за рад са децом од рођења до поласка у школу. Поред лечења болесне деце врши се и континуирано праћење њихобог раста и развоја. Такође веома важан сегмент рада је и вакцинација према програму имунизације. Ради боље превенције развојног поремећаја кукова раде се ултразвучни прегледи код беба. У оквиру предшколског диспанзера постоји и саветовалиште у вези развоја деце, вакцинације, исхране, праћења слуха, вида итд.

Школски диспанзер је организован за рад са децом од седам година до завршетка редовног школовања, односно до завршетка средње школе. Поред лечења деце такође се велики значај придаје и превентивном раду, односно систематским и котнролним прегледима, као и настављању започете вакцинације.

Image

Запослени у служби

Др Анита Јовановић, спец. педијатрије - начелник службе

Др Зорица Мандић, спец. педијатрије

Др Драгана Ћирковић

Др Владимир Нешовановић

Мед. сестра Александра Милошевић - одговорна сестра у служби

Мед. сестра Мира Петошевић

Мед. сестра Снежана Стакић

Мед. сестра Зденка Трифуновић

Радно време

Понедељак: 07:00-19:00

Уторак: 07:00-19:00

Среда: 07:00-19:00

Четвртак: 07:00-19:00

Петак: 07:00-19:00

Телефон

022/215-22-07