Служба здравствене заштите запослених

Служба здравствене заштите запослених ради на унапређењу здравља радника, на раном откривању болести, дијагностици и лећењу запослених у циљу унапређења и заштите здравља радно активних запослених лица, побољшања животне средине и спречавања повреда на раду. Служба такође прати и проучава кретање професионалних обољења, процењује привремену спреченост за рад, врши обраду за инвалидску комисију и обавља систематске и контролне прегледе запослених.

Понедељком се у служби раде прегледи возача свих категорија (аматери и професионалци) и прегледи лица која поседују ватрено оружје. Осталим данима се раде сви остали прегледи, што између осталог укључује систематске прегледе и издавање свих осталих уверења (за посао, факултет итд.)

Image

Запослени у служби

Др Весна Милошевић, спец медицине рада

Мед. сестра Зденка Трифуновић

Радно време

Понедељак: 13:00 – 19:00

Уторак: 07:00 – 14:00

Среда: 07:00 – 14:00

Четвртак: 07:00 – 14:00

Петак: 07:00 – 14:00

Телефон

022/215-22-14