Служба здравствене заштите запослених

Служба здравствене заштите запослених се бави превентивном делатношћу тако што спречава болести у вези са радом и повређивањем на радном месту. Циљ службе је очување и унапређење здравља радника и њихове радне способности.

Служба здравствене заштите запослених прати здравље радника у одређеном временском периоду што је од битног значаја за рано откривање болести и спречавања њеног даљег напредовања. Специјалиста медицине рада у сарадњи са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду предузећа може значајно да утиче на побољшање услова рада и радне средине што омогућава спречавање професионалних болести и повреда на раду.

У Служби здравствене заштите запослених обављају се следећи прегледи:

 • претходни прегледи,
 • периодични прегледи,
 • систематски прегледи и
 • циљани прегледи.

Поред ових прегледа Служба здравствене заштите запослених пружа и следеће услуге:

 • прегледи возача свих категорија,
 • прегледи лица која поседују или раде са ватреним оружјем,
 • лекарска уверења за рад за све врсте послова, укључујући и рад са децом,
 • лекарска уверења за рад у иностранству,
 • лекарско уверење за хранитељство,
 • лекарско уверење за смештај ученика у дом,
 • циљани преглед вида за лица која раде са екраном,
 • оцене радне способности (привремена и коначна),
 • мишљење у вези професионалне орјентације,
 • обука из прве помоћи (основна и напредна),
 • експертиза здравственог стања на захтев послодавца,
 • предавање на задату тему на захтев послодавца.
Image
Ценовник Службе здравствене заштите запослених
1
Лекарско уверење за возаче А и Б категорије3,000.00 дин
2
Лекарско уверење за возаче професионалце Ц, Д и Е категорије3,500.00 дин
3
Претходни и периодични прегледи радника - рад са повећаним ризиком3,500.00 дин
4
Претходни и периодични прегледи за службенике обезбеђења са оружјем3,500.00 дин
5
Претходни и периодични прегледи за службенике обезбеђења без оружја3,000.00 дин
6
Лекарски прегледи физичких лица за држање и ношење ватреног оружја3,500.00 дин
7
Циљани офталмолошки преглед1,500.00 дин
8
Обука из прве помоћи - по лицу3,000.00 дин
10
Експертиза здравственог стања на захтев послодавца3,000.00 дин
11
Предавање на задату тему на захтев послодавца3,000.00 дин

Запослени у служби

Др Весна Милошевић, спец медицине рада

Мед. сестра Ружица Црвенић

Радно време

Понедељак: 13:00-19:00

Уторак: 07:00-14:00

Среда: 07:00-14:00

Четвртак: 07:00-14:00

Петак: 07:00-14:00

Телефон

022/215-22-14