Служба поливалентне патронаже

Служба поливалентне патронаже обухвата рад на унапређењу здравља породице и спровођење мера и задатака за унапређење здавља становништва. Служба има своја три огранка у амбулантама у Купинову, Шимановцима и Суботишту.

Неки од послова који се обаљају у склопу Службе половалентне патронаже су:

  • посећивање трудница, породиља и новорођенчади, као и мале и предшколске деце у оквиру теренског рада;
  • посећивање пацијената оболелих од хроничних незаразних болести, менталног обољења, жена генеративног и постгенеративног доба, стара и изнемогла лица такође у оквиру теренског рада;
  • паћење стања породиља у сва четири порођајна доба и учествовање у порођају уз надзор гинеколога, као и праћење трудница до породилишта и интезивно праћење стања породиља два сата након порођаја (праћење виталних функција);
  • спровођење неге новорођене деце од рођења до отпуста и спровођење неге бабињара од порођаја до отпуста;
  • спровођење ординиране терапије бабињарама по налогу гинеколога и давање терапије новорођеној деци по налогу педијатра.
Image

Запослени у служби

Струковна мед. сестра Ружица Обрадовић - координатор за здравствено - васпитни рад и главна патронажна сестра

Радно време

Понедељак: 13:00-19:00

Уторак: 07:00-14:00

Среда: 07:00-14:00

Четвртак: 13:00-19:00

Петак: 13:00-19:00

Телефон

022/215-22-10