Служба поливалентне патронаже

Служба поливалентне патронаже обухвата рад на унапређењу здравља породице и спровођење мера и задатака за унапређење здавља становништва. Служба има своја три огранка у амбулантама у Купинову, Шимановцима и Суботишту.

Неки од послова који се обаљају у склопу Службе половалентне патронаже су:

- посећивање трудница, породиља и новорођенчади, као и мале и предшколске деце у оквиру теренског рада;

- посећивање пацијената оболелих од хроничних незаразних болести, менталног обољења, жена генеративног и постгенеративног доба, стара и изнемогла лица такође у оквиру теренског рада;

- паћење стања породиља у сва четири порођајна доба и учествовање у порођају уз надзор гинеколога, као и праћење трудница до породилишта и интезивно праћење стања породиља два сата након порођаја (праћење виталних функција);

- спровођење неге новорођене деце од рођења до отпуста и спровођење неге бабињара од порођаја до отпуста;

- спровођење ординиране терапије бабињарама по налогу гинеколога и давање терапије новорођеној деци по налогу педијатра.

Image

Запослени у служби

Струковна мед. сестра Цвијета Николић – координатор за здравствено – васпитни рад

Радно време

Понедељак: 13:00 – 19:00

Уторак: 07:00 – 14:00

Среда: 07:00 – 14:00

Четвртак: 13:00 – 19:00

Петак: 13:00 – 19:00

Телефон

022/215-22-10