Служба хитне медицинске помоћи

Служба хитне медицинске помоћи указује хитну и неодложну медицинску помоћ како у радним просторијама службе тако и на терену, у кућним условима и у санитетском транспорту. Служба збрињава животно угрожене пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења и уколико је потребно транспортује их до одговарајуће здравствене установе секундарног или терцијарног нивоа. Служба хитне медицинске помоћи такође пружа медицинско обезбеђење културних и спортских манифестација и врши мртвозорство.

Image

Запослени у служби

Др Милан Гњидић, спец. ургентне медицине - начелник службе

Др Милош Михић

Др Филип Мариновић

Др Владимир Поповић

Мед. сестра Јасмина Курјачки - одговорна сестра у служби

Мед. сестра Душица Ковачевић

Мед. сестра Славица Моравчевић

Мед. сестра Снежана Николић

Мед. сестра Цвијета Николић

Мед. сестра Зорана Панић

Возач у хитној медицинској помоћи Јездимир Сарић

Возач у хитној медицинској помоћи Александар Стајчић

Возач у хитној медицинској помоћи Александар Радивојевић

Возач у хитној медицинској помоћи Игор Николић

Возач у хитној медицинској помоћи Вељко Петровић

Возач у хитној медицинској помоћи Мирослав Кудић

Радно време

Понедељак: 00:00-24:00

Уторак: 00:00-24:00

Среда: 00:00-24:00

Четвртак: 00:00-24:00

Петак: 00:00-24:00

Субота: 00:00-24:00

Недеља: 00:00-24:00

Телефон

194

022/215-21-93