Служба здравствене заштите одраслог становништва
Служба здравствене заштите жена
Интерна медицина
Служба радиолошке дијагностике
Служба лабораторијске дијагностике
Служба за здравствену заштиту деце
Стоматолошка здравствена заштита
Офтамологија
Служба поливалентне патронаже
Неуропсихијатрија
Логопед
Служба хитне медицинске помоћи
Служба здравствене заштите запослених
Физикална медицина и рехабилитација
Пнеумофтизиологија
Служба за фармацеутску делатност