Стоматолошка здравствена заштита

Служба стоматолошке здравствене заштите превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица применом принципа и процедура савремене стоматологије. У служби се такође врше систематски и други прегледи предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких тква и постојања ортодонтских аномалија. У склопу службе се још налази и шест стоматолошких амбуланти.

Image

Запослени у служби

Др стом. Татјана Милић, спец. дечије и превентивне стоматологије - начелинк службе

Др стом. Катарина Мадић, спец. дечије и превентивне стоматологије

Стом. сестра Јелена Јовановић - одговорна сестра у служби

Стом. сестра Ружица Црвенић

Стом. сестра Верица Пржуљ

Радно време

Понедељак: 07:00-14:00

Уторак: 07:00-19:00

Среда: 07:00-14:00

Четвртак: 07:00-19:00

Петак: 07:00-14:00

Телефон

022/215-22-15