Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан 17.01.2020.

Претходно стање

489,134.00

Уплате РФЗО-а

425,519.00

Уплате од партиципације за услуге

15,050.00

Уплате од партиципације за лекове

35,202.00

Остале уплате

300,000.00

Укупне уплате

775,771.00

Плаћања по наменама на дан 17.01.2020.

Медицински и санитетски потрошни материјал

0.00

Лекови у здравственој установи

0.00

Зараде запослених

0.00

Накнаде запосленима

0.00

Енергенти

0.00

Материјални трошкови

0.00

Лекови на рецепт и помагала

0.00
Остале исплате

0.00

Укупне исплате

0.00

Стање рачуна на крају дана 17.01.2020.

1,264,906.00