Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан 13.02.2019

Претходно стање

 3,125,662.91

Уплате РФЗО-а

 541,125.00

Уплате од партиципације за услуге

 24,800.00

Уплате од партиципације за лекове

 411,77.00

Остале уплате

 0.00

Укупне уплате

 607,102.00

Плаћања по наменама на дан 13.02.2019.

Медицински и санитетски потрошни материјал

0.00

Лекови у здравственој установи

 0.00

Зараде запослених

 0.00

Накнаде запосленима

 0,00

Енергенти

 0.00

Материјални трошкови

 0.00

Лекови на рецепт и помагала

1,576,332.50

Укупне исплате

1,576,332.50

Стање рачуна на крају дана 13.02.2019.

 2,156,432.41
2019