Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан 06.06.2019

Претходно стање

115,303.00

Уплате РФЗО-а

0.00

Уплате од партиципације за услуге

15,850.00

Уплате од партиципације за лекове

59,383.00

Остале уплате

0.00

Укупне уплате

75,233.00

Плаћања по наменама на дан 06.06.2019.

Медицински и санитетски потрошни материјал

0.00

Лекови у здравственој установи

0.00

Зараде запослених

0.00

Накнаде запосленима

0.00

Енергенти

0.00

Материјални трошкови

0.00

Лекови на рецепт и помагала

0.00
Остале исплате 0.00

Укупне исплате

0.00

Стање рачуна на крају дана 06.06.2019.

190,536.00