Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан 11.12.2019

Претходно стање

6,475,202.00

Уплате РФЗО-а

663,594.00

Уплате од партиципације за услуге

18,100.00

Уплате од партиципације за лекове

99,268.00

Остале уплате

1,122,557.00

Укупне уплате

1,903,519.00

Плаћања по наменама на дан 11.12.2019.

Медицински и санитетски потрошни материјал

481,774.00

Лекови у здравственој установи

21,891.00

Зараде запослених

0.00

Накнаде запосленима

0.00

Енергенти

0.00

Материјални трошкови

9,581.00

Лекови на рецепт и помагала

0.00
Остале исплате

0.00

Укупне исплате

513,247.00

Стање рачуна на крају дана 11.12.2019.

7,865,474.00