Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан 12.03.2020.

Претходно стање

4,665,749.00

Уплате РФЗО-а

251,557.00

Уплате од партиципације за услуге

11,750.00

Уплате од партиципације за лекове

44,724.00

Остале уплате

0.00

Укупне уплате

308,031.00

Плаћања по наменама на дан 12.03.2020.

Медицински и санитетски потрошни материјал

0.00

Лекови у здравственој установи

27,496.00

Зараде запослених

0.00

Накнаде запосленима

0.00

Енергенти

0.00

Материјални трошкови

6,477.00

Лекови на рецепт и помагала

1,663,185.00
Остале исплате

257,281.00

Укупне исплате

1,954,439.00

Стање рачуна на крају дана 12.03.2020.

3,019,340.00