Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан 16.04.2019

Претходно стање

1,122,984.84

Уплате РФЗО-а

4,608,792.00

Уплате од партиципације за услуге

9,550.00

Уплате од партиципације за лекове

36,557.00

Остале уплате

3,356.07

Укупне уплате

4,658,255.07

Плаћања по наменама на дан 16.04.2019.

Медицински и санитетски потрошни материјал

0.00

Лекови у здравственој установи

0.00

Зараде запослених

4,983,376.41

Накнаде запосленима

0.00

Енергенти

0.00

Материјални трошкови

0.00

Лекови на рецепт и помагала

0.00
Остале исплате 0.00

Укупне исплате

4,983,376.41

Стање рачуна на крају дана 16.04.2019.

797,863.50