Јавне набавке

pdfПлан јавних набавки

Све јавне набавке Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци можете погледати и на порталу јавних набавки.

Стоматолошки материјал - Јавна набавка мале вредности бр. 2/2020
Канцеларијски материјал - Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020
Медицинско - техничка помагала - Јавна набавка бр. I - 1/2020
Набавка лекова са Листе Д РФЗО - Јавна набавка бр. I-2/2019
Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ у количини од 10,000 л - Јавна набавка мале вредности бр. 16/2019
Набавка горива и адитива за службена возила - Јавна набавка мале вредности бр. 15/2019
Текуће одржавање возила - Јавна набавка бр. 13/2019
Остали лекови - Јавна набавка бр. 14/2019
Набавка медицинске опреме (ултразвучног апарата) - Јавна набавка мале вредности бр. 12/2019
Текуће одржавање и поправке медицинске опреме - Јавна набавка мале вредности бр. 11/2019
Санитетски материјал (поновљени поступак) - Јавна набавка мале вредности бр. 10/2019
Стоматолошки материјал - Јавна набавка мале вредности бр. 7/2019
Услуга осигурања имовине, запослених и возила - Јавна набавка мале вредности бр. 6/2019
Услуга одржавања постојећих информационих система - Јавна набавка бр. 9/2019
Набавка услуге одржавања и поправке водоводне и канализационе инсталације, електричне инсталације, клима уређаја, расхладних уређаја и система грејања - Јавна набавка бр. 8/2019
Санитетски материјал - Јавна набавка бр. 5/2019
Лабораторијски материјал - Јавна набавка бр. 2/2019
Систем за дигитализацију рендген апарата - Јавна набавка бр. 1/2019