Јавне набавке

pdfПлан јавних набавки

Све јавне набавке Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци можете погледати и на порталу јавних набавки.

Обавештење о закљученoм уговору Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова - бр.ЈН 404-1-110/20-53
Збирно обавештење о закљученом уговору ЦЈН - IV Квартал Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова - бр. ЈН 404-1-110/20-53
Обавештење о закљученом уговору ЦЈН - Лекови са Листе лекова - бр.ЈН 404-1-110/20-2
Збирно обавештење о закљученом уговору III квартал Цитосатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова - бр.ЈН 404-1-110/20-20
Oбавештење о закљученом уговору ЦЈН Антитуберкулотици прве линије - бр.ЈН 404-1-110/19-60
Oбавештење о закљученом уговору ЦЈН Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова - бр.ЈН 404-1-110/20-53
Обавештење о закљученом уговору Цитосатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова - бр.ЈН 404-1-110/20-20
Обавештење о закљученом уговору III Квартал Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова - бр.ЈН 404-1-110/20-53
Обавештење о закљученом уговору II Квартал Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова - бр.ЈН 404-1-110/20-53
Обавештење о закљученом уговору ЦЈН I Квартал Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020.год.- бр.ЈН 404-1-110/19-84
Обавештење о закљученом уговору ЦЈН I Квартал 2020.г Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2020.год.- бр.ЈН 404-1-110/20-46
Обавештење о закљученом уговору ЦЈН III Квартал Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2020.год.- бр.ЈН 404-1-110/20-46
Обавештење о закљученом уговору ЦЈН II Квартал Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2020.год.- бр.ЈН 404-1-110/20-46
Oбавештење о закљученим уговорима 4. квартал - Лек Калцијум карбонат број набавке 404-3-110/20-82
Oбавештење о закљученом уговору - Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома
Oбавештење о закљученим уговорима 4. квартал - Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020.год.- бр.ЈН 404-1-110/19-84
Обавештење о закљученим уговорима 4. квартал - Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019 год.бр.ЈН 404-1-110/19-28
Oбавештење о закљученим уговорима 4. квартал - Лекови са Листе лекова бр.ЈН 404-1-110/20-2
Обавештење о закљученом уговору 3. квартал - Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019 год.бр.ЈН 404-1-110/19-28
Обавештење о закљученом уговору 3. квартал - Jавнa набавкa електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 24 месецa; на основу спроведеног отвореног поступка бр.404-1-112/20-57 и потписаног оквирног споразума бр.88-1/20 од 07.08.2020.год.
Обавештење о закљученом уговору 3. квартал - Антитуберкулотици прве линије, бр. 404-1-110/19-60
Oбавештење о закљученом уговору 3. квартал - Лекови са Листе лекова бр.ЈН 404-1-110/20-2
Текуће одржавање и поправке медицинске опреме - Јавна набавка бр. 14/2020
Услуге текућег одржавања возила - Јавна набавка млае вредности бр. 9/2020
Обавештења о закљученим уговорима у ЦЈН 2. Квартал Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020.год.- бр.ЈН 404-1-110/19-84
Обавештење о закљученом уговору 2. Квартал – ЦЈН Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова ЈН бр.404-1-110/19-28
Услуга одржавања постојећих информационих система - Јавна набавка мале вредности бр. 5/2020
Санитетски материјал - Јавна набавка мале вредности бр. 6/2020
Стоматолошки материјал - Јавна набавка мале вредности бр. 2/2020
Услуга осигурања имовине, запослених и возила - Јавна набавка мале вредности бр. 7/2020
Канцеларијски материјал - Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020
Санитетски материјал - Јавна набавка мале вредности бр. 4/2020
Набавка лекова са Листе Д РФЗО - Јавна набавка бр. I-2/2019
Остали лекови - Јавна набавка бр. 14/2019
Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ у количини од 10,000 л - Јавна набавка мале вредности бр. 16/2019
Медицинско - техничка помагала - Јавна набавка бр. I - 1/2020
Лабораторијски материјал - Јавна набавка мале вредности бр. 3/2020
Набавка горива и адитива за службена возила - Јавна набавка мале вредности бр. 15/2019
Текуће одржавање возила - Јавна набавка бр. 13/2019
Набавка медицинске опреме (ултразвучног апарата) - Јавна набавка мале вредности бр. 12/2019
Текуће одржавање и поправке медицинске опреме - Јавна набавка мале вредности бр. 11/2019
Санитетски материјал (поновљени поступак) - Јавна набавка мале вредности бр. 10/2019
Стоматолошки материјал - Јавна набавка мале вредности бр. 7/2019
Услуга осигурања имовине, запослених и возила - Јавна набавка мале вредности бр. 6/2019
Услуга одржавања постојећих информационих система - Јавна набавка бр. 9/2019
Набавка услуге одржавања и поправке водоводне и канализационе инсталације, електричне инсталације, клима уређаја, расхладних уређаја и система грејања - Јавна набавка бр. 8/2019
Санитетски материјал - Јавна набавка бр. 5/2019
Лабораторијски материјал - Јавна набавка бр. 2/2019
Систем за дигитализацију рендген апарата - Јавна набавка бр. 1/2019