Obeležen Međunarodni dan starijih osoba

medjunardoni dan starijih osoba

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci je povodom „Međunarodnog dana starijih osoba“ 1.10.2018. realizovao 7 predavanja sa ukupno 131 učesnikom. Svih 7 predavanja je realizovano u ciljanoj grupi „starije osobe od 65 godina“ sa sledećim temama:
- „Starost – prednost, a ne bolest“ (učestvovalo 15 lica);
- „Zaštitimo stara lica od povreda“ (učestvovalo 20 lica);
- „Značaj druženja u staračkom dobu“ (učestvovalo 20 lica);
- „Prevencija KVO kod starijih osoba“ (učestvovalo 20 lica);
- „Kvalitetan život starijih osoba sa što manje problema“ (učestvovalo 16 lica);
- „Ishrana starijih lica“ (učestvovalo 20 lica) i
- „Produžimo život starijim osobama“ (učestvovalo 20 lica).

Osim ovih predavanja, realizovano je i 8 individualnih zdravstveno – vaspitnih radova, kao i 2 grupna zdravstveno – vaspitna rada sa ukupno 13 lica. Ciljna grupa i individualnih i grupnih zdravstveno – vaspitnih radova su bile osobe koje su straije od 65 godina.

Oktobar – mesec pravilne ishrane

hrana

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci tradicionalno, a i po Kalendaru zdravlja obeležio je 16. oktobra „Svetski dan hrane“ na temu „Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost“. Takođe je ceo mesec oktobar bio u znaku pravilne ishrane.

Svoj doprinos dale su sve službe Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci, aposebno Služba polivalentne patornaže. Tom prilikom je realizovano 12 predavanja sa ukupno 245 učesnika, 93 individualna razgovora, 6 radova u maloj grupi sa ukupno 33 učesnika i postavljeno je 17 zdravstveno – vaspitnih izložbi. Pored toga, podeljeno je oko 100 lifleta, 100 brošura, kao i 100 agitki.

Saradnja zdravstva i prosvete i ovog puta je bila na zavidnom nivou. U Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica poslati su likovni i literarni radovi osnovnih škola i predškolskih ustanova. Nagrađeni su radovi dveju učenica trećeg razreda iz Osnovne škole „Slobodan Bajić – Paja“ Ogar, a to su Ana Živković i Nevena Pavlović, učiteljice Zorice Stjepanović.

Svoj doprinos povodom realizacije aktivnosti Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci dali su i Udruženje penzionera, Radio Donji Srem Pećinci i lokalna samouprava.

Zamene za Ambulantu Obrež

obrez 1

Ambulanta Obrež će do daljeg raditi po sledećem rasporedu:
- ponedeljak – radi dr Miloš Mihić i tada neće raditi Ambulanta Prhovo;
- sreda – radi dr Tatjana Radinović – Protić i tada će Ambulanta Šimanovci imati samo prvu smenu i
- petak – radi dr Nikola Jovanović i tada neće raditi Ambulanta Kupinovo.

Zamene za ambulantu Deč

dec 1

Ambulanta Deč će do daljeg raditi utorkom i četvrtkom. Na zameni će biti dr Jelena Novaković tako da tim danima neće raditi Ambulanta Ašanja.