Mart - mesec borbe protiv raka

Mart

Mesec mart je tradicionalno po Kalendaru zdravlja mesec borbe protiv raka, te je Dom zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci i ove godine dao svoj doprinos ovom važnom mesecu.

Osamnaest zdravstvenih radnika je u svojim službama, sa različitim temama vezanim za ovu kampanju, informisali stanovništvo o prevenciji, ranom otkrivanju, lečenju i životu sa malignim bolestima.

Dom zdravlja je u martu mesecu povodom ove kampanje realizovao 13 predavanja, sa ukupno 256 učesnika, i to:

  • "Prevencija malignih bolesti kod starijih lica" - 4 predavanja sa ukupno 79 lica (osobama starijim od 65 godina)
  • "Prevencija mogućih maligniteta kod muškaraca i žena" - 8 predavanja sa ukupno 140 lica (osobama od 20 do 64 godine - odraslo stanovništvo)
  • "Maligne bolesti kod dece" - 1 predavanje sa ukupno 22 lica (školskoj deci i omladini od 7 do 19 godina)

Individualnih zdravstveno-vaspitnih radova je realizovano 85 i to:

  • 56 odraslom stanovništvu (od 20 do 64 godine)
  • 29 osobama starijim od 65 godina

Dom zdravlja Pećinci je realizovao i 20 grupnih zdravstveno-vaspintih radova sa ukupno 105 lica, od tog broja:

  • 2 osobama starijim od 65 godina
  • 18 odraslom stanovništvu (od 20 do 64 godine)

Pored toga ralizovano je i 13 zdravstvenih izložbi.