Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

dojenje smernice

Publikaciju Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja je uradila Radna grupa Ministarstva zdravlja za izradu nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja, u saradnji sa UNICEF-om Srbija, u okviru podrške UNICEF-a radu Republičke stručne komisije za podršku dojenju i razvojnu negu novorođenčeta.

Stavovi i mišljenja izneti u publikaciji ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UNICEF-a.

Cilj izrade Smernica za upotrebu lekova u periodu dojenja jeste upoznavanje stručne javnosti sa postojećim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, što bi trebalo da olakša izbor leka i upravljanje racionalnom farmakoterapijom dojilja, kao i da omogući bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

pdfNacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja