Obeležen Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

Untitled 2

Dom zdravlja "Dr Dragan Funduk" je i ovog 26. juna obeležio Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge.

Ovaj dan je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1987. godine s ciljem da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama i obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti velikom društvenom problemu koji predstavlja, pre svega, ilegalna droga i za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Republika Srbija takođe obeležava ovaj važan datum, pa je i naša ustanova doprinela ovoj kampanji čiji je ovogodišnji sloga "Zdravstvo i pravosuđe za suzbijanje droga" kojim se želi naglasiti značaj saradnje zdravstvenog i pravosudnog sistema.

Dom zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci je ove godine povodom ovog datuma održao:

  • 1 organizaconi sastanak;
  • 2 predavanja sa ukupno 34 učesnika;
  • 7 individualnih zdravstveno - vaspitnih radova;
  • 1 grupni zdravstveno - vaspitni rad sa obuhvaćenih 5 lica i
  • 7 zdravstveno - vaspitnih izložbi.