Obeležen Međunarodni dan starijih osoba

medjunardoni dan starijih osoba

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci je povodom „Međunarodnog dana starijih osoba“ 1.10.2018. realizovao 7 predavanja sa ukupno 131 učesnikom. Svih 7 predavanja je realizovano u ciljanoj grupi „starije osobe od 65 godina“ sa sledećim temama:
- „Starost – prednost, a ne bolest“ (učestvovalo 15 lica);
- „Zaštitimo stara lica od povreda“ (učestvovalo 20 lica);
- „Značaj druženja u staračkom dobu“ (učestvovalo 20 lica);
- „Prevencija KVO kod starijih osoba“ (učestvovalo 20 lica);
- „Kvalitetan život starijih osoba sa što manje problema“ (učestvovalo 16 lica);
- „Ishrana starijih lica“ (učestvovalo 20 lica) i
- „Produžimo život starijim osobama“ (učestvovalo 20 lica).

Osim ovih predavanja, realizovano je i 8 individualnih zdravstveno – vaspitnih radova, kao i 2 grupna zdravstveno – vaspitna rada sa ukupno 13 lica. Ciljna grupa i individualnih i grupnih zdravstveno – vaspitnih radova su bile osobe koje su straije od 65 godina.