Obeležen Svetski dan borbe protiv raka

Светски дан борбе против ракаDom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci je kao i svake godine obeležio Svetski dan borbe protiv raka - 02.02.2019.

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci je ovog dana, pod sloganom kampanje "Ja sam, ja hoću" realizovao 7 predavanja sa ukupno 130 učesnika. Od toga:

  • 2 predavanja su održana na temu „Prevencija karicnoma kod žena“ sa ukupno 40 učesnika - ciljna grupa je bila odraslo stanovništvo od 20 do 64 godine.
  • 1 predavanje je održano na temu „Prevencija karicnoma kod starih lica, faktori rizika“ sa ukupno 15 učesnika - ciljna grupa su bile osobe starije od 65 godina.
  • 2 predavanja je održano na temu „Prevencija nastanka karcinoma kod ljudi“ i tim predavanjima je prisustvovalo ukupno 35 učesnika - ciljna grupa je bila odraslo stanovništvo od 20 do 64 godine
  • 1 predavanje je održano na temu „Svetski dan borbe protiv raka“ na kojem je prisustvovalo 20 učesnika - ciljna grupa su bili stariji od 65 godina
  • 1 predavanje je održano na temu „Prevencija karcinoma kod dece i odraslih“ - ciljna grupa je bila odraslo stanovništvo od 20 do 64 godine.

Osim predavanja, realizovana su i 31 individualna zdravstveno – vaspitna rada - 31 učesnik. Pomenute usluge pružene su ciljnoj grupi osobe starije od 65 godina i to 8 usluga, a ciljnoj grupi odraslo stanovništvo od 20 do 64 godine 23 individualna zdravstveno – vaspitna rada.

Takođe je realizovano i 8 grupnih zdravstveno – vaspitnih radova 8. Od toga 3 usluge ciljnoj grupi odraslo stanovništvo od 20 do 64 godine, a 5 usluga ciljnoj grupi stariji od 65 godina.