Obeležen Svetski dan bubrega

Svetski dan bubrega

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci je kao i svake godine obeležio Svetski dan bubrega - 14.03.2019.

Dom zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci je tog dana realizovao 8 predavanja sa ukupno 166 učesnika, i to:

 • 4 predavanja odraslom stanovništvu od 20 do 64 godine - 88 učesnika
 • 4 predavanja starijim osobama od 65 godina - 78 učesnika

Teme za predavanja su bile:

 • "Zdravi stilovi života - zdravi bubrezi" - 1 predavanje sa 20 lica
 • "Lečenje urinarnih infekcija" - 1 predavanje sa 20 lica
 • "Značaj dovoljnog uzimanja vode za piće" - 1 predavanje sa 20 lica
 • "Svetski dan bubrega - značaj prevencije bolesti bubrega" - 5 predavanja sa ukupno 106 lica

Individualnih zdravstveno - vaspitnih radova je bilo 37, odnosno 37 usluga:

 • 4 usluge školskoj deci
 • 27 usluga odraslom stanovništvu
 • 6 usluga starijim osobama

Grupnih zdravstveno - vaspitnih radova je bilo 6 sa ukupno 35 lica, i to:

 • 3 usluge starijim osobama - 18 lica
 • 3 usluge odraslom stanovništvu - 17 lica