Oglas za prodaju biohemijskog aparata javnim nadmetanjem - licitacijom

Prestige

Dom zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci objavljuje oglas za prodaju biohemijskog aparata "Prestige 24i (Biolis 24i)" javnim nadmetanjem - licitacijom.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja do početka javne licitacije, koja će se održati dana 10.06.2019. godine u 11 časova, uplate depozit u visini od 10% od utvrđene početne cene aprata i koja do 10.06.2019. godine do 11 časova dostave uredne i potpune prijave.

Prijave se dostavljaju pravnoj službi Doma zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti najkasnije do 10.06.2019. godine u 11 časova.

 

pdfOglas za prodaju biohemijskog aparata javnim nadmetanjem - licitacijom

docPravila licitacije