Oktobar – mesec pravilne ishrane

hrana

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci tradicionalno, a i po Kalendaru zdravlja obeležio je 16. oktobra „Svetski dan hrane“ na temu „Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost“. Takođe je ceo mesec oktobar bio u znaku pravilne ishrane.

Svoj doprinos dale su sve službe Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci, aposebno Služba polivalentne patornaže. Tom prilikom je realizovano 12 predavanja sa ukupno 245 učesnika, 93 individualna razgovora, 6 radova u maloj grupi sa ukupno 33 učesnika i postavljeno je 17 zdravstveno – vaspitnih izložbi. Pored toga, podeljeno je oko 100 lifleta, 100 brošura, kao i 100 agitki.

Saradnja zdravstva i prosvete i ovog puta je bila na zavidnom nivou. U Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica poslati su likovni i literarni radovi osnovnih škola i predškolskih ustanova. Nagrađeni su radovi dveju učenica trećeg razreda iz Osnovne škole „Slobodan Bajić – Paja“ Ogar, a to su Ana Živković i Nevena Pavlović, učiteljice Zorice Stjepanović.

Svoj doprinos povodom realizacije aktivnosti Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci dali su i Udruženje penzionera, Radio Donji Srem Pećinci i lokalna samouprava.