Zamene za ambulantu Deč

dec 1

Ambulanta Deč će do daljeg raditi utorkom i četvrtkom. Na zameni će biti dr Jelena Novaković tako da tim danima neće raditi Ambulanta Ašanja.