Zamene za Ambulantu Obrež

obrez 1

Ambulanta Obrež će do daljeg raditi po sledećem rasporedu:
- ponedeljak – radi dr Miloš Mihić i tada neće raditi Ambulanta Prhovo;
- sreda – radi dr Tatjana Radinović – Protić i tada će Ambulanta Šimanovci imati samo prvu smenu i
- petak – radi dr Nikola Jovanović i tada neće raditi Ambulanta Kupinovo.