Finansije

Dnevni finansijski izveštaj

Stanje sredstava na računu na dan 13.02.2019.

Prethodno stanje

 3,125,662.91

Uplate RFZO-a

541,125.00

Uplate od participacija za usluge

24,800.00

Uplate od participacija za lekove

411,77.00

Ostale uplate

0.00

Ukupne uplate

607,102.00

Plaćanja po namenama na dan 13.02.2019.

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

 0.00

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

0.00

Zarade zaposlenih

 0.00

Naknade zaposlenima

 0.00

Energenti

 0.00

Materijalni troškovi

 0.00

Lekovi na recept i pomagala

 1,576,332.50

Ukupne isplate

 1,576,332.50

Stanje računa na kraju dana 13.02.2019.

2,156,432.41
2019