Logoped

Logoped obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja. U službi se primenjuju metode tretmana u prcesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajem govornih i jezičkih poremećaja.

Neki od poslova koje obalja logoped su:

- ostvarivanje saradnje sa predškolskim i zdravstvenim ustanovama radi registrovanja govornih poremećaja kod dece;

- obavljanje preventivnih pregleda u ambulanti sa decom uzrasta do 2 godine;

- testiranje dece na uzrastu od 6 godina prilikom pregleda za upis u školu i utvrđivanje govorne razvijenosti i sposobnosti;

- otklanjanje govornih poremećaja, disgrafije, dislekcije i tikova;

- sprovodi vežbe govornih organa, motorike tela, vežbe disanja i vrši utvrđivanje govornog statusa pacijenata.

Image

Zaposleni u službi

Mr Nada Petrović

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00 – 14:00

Utorak: 07:00 – 14:00

Sreda: 07:00 – 14:00

Četvrtak: 07:00 – 14:00

Petak: 07:00 – 14:00

Telefon

022/215-22-11