Logoped

Logoped obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja. U službi se primenjuju metode tretmana u prcesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajem govornih i jezičkih poremećaja.

Neki od poslova koje obalja logoped su:

  • ostvarivanje saradnje sa predškolskim i zdravstvenim ustanovama radi registrovanja govornih poremećaja kod dece;
  • obavljanje preventivnih pregleda u ambulanti sa decom uzrasta do 2 godine;
  • testiranje dece na uzrastu od 6 godina prilikom pregleda za upis u školu i utvrđivanje govorne razvijenosti i sposobnosti;
  • otklanjanje govornih poremećaja, disgrafije, dislekcije i tikova;
  • sprovodi vežbe govornih organa, motorike tela, vežbe disanja i vrši utvrđivanje govornog statusa pacijenata.
Image

Zaposleni u službi

Mr Nada Petrović

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-14:00

Utorak: 07:00-14:00

Sreda: 07:00-14:00

Četvrtak: 07:00-14:00

Petak: 07:00-14:00

Telefon

022/215-22-11