Neuropsihijatrija

Služba neuropsihijatrije dijagnostikuje i leči psihičke smetnje, odnosno sprovodi kontinuiranu prevenciju, terapiju i rehabilitaciju poremećaja centralnog nervnog sistema uzrokovanih psihosocijalnim i biološkim (organiskim) fatorima. Služba se bavi preventivnim radom na suzbijanju mentalnih poremećaja i bolesti zavisnosti.

Image

Zaposleni u službi

Dr Ljiljana Mihailović, spec. neuropsihijatrije

Radno vreme

Ponedeljak: 10:00-11:40

Sreda: 09:00-12:20

Telefon

022/215-22-00