O nama

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ u Pećincima sprovodi mere primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Pećinci koja obuhvata 15 naselja sa 19.720 stanovnika. Do 1960. godine na teritoriji opštine nije postojala objedinjena zdravstvena služba. Postojale su zdravstvene stanice od kojih je jedna bila i u Pećincima. Ona je 1970. godine prerasla u dom zdravlja sa dve zdravstvene stanice u Šimanovcima i Kupinovu i 11 ambulanata opšte medicine u ostalim mestima.
Ustanova danas predstvalja zaokruženu radnu celinu u prostornom, kadrovskom i tehničko-tehnološkom sadržaju i u potpunosti obezbeđuje kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva.
Težište ustanove usmereno je na:
- Praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, zdravstvene kulture i predlaganje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja kroz vidove zdravstveno - vaspitnih aktivnosti i aktivnosti u oblasti preventive u prostorijama Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“, van njih i putem sredstava javnog informisanja.
- Otkrivanje uzoraka i širenja oboljenja i povreda, merama njihovog sprečavanja i suzbijanja, ranog otkrivanja, efikasnog i kvalitetnog lečenja, rehabilitacije i sprečavanja invalidnosti.
- Sprovođenje i praćenje najnovijih dijagnostičkih protokola kao i na proširenje njihovih mogućnosti.
- Organizovanje i sprovođenje stručnog usavršavanja radnika.
- Utvrđivanje i sprovođenje mera u toku vanrednih stanja.
- Organizovanje i sprovođenje unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom.
- Praćenje novih tokova u tehnologiji komunikacija sa medijima i promovisanje delatnosti Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“.

Služba za pravne, ekonomske, IT poslove i druge tehničke poslove

Direktor: dr Dubravka Cvetković - Mićić, spec. interne medicine
Glavna sestra: Gordana Stefanović
Rukovodilac finansijsko - računovodstvenih poslova: Miloš Gavrilović - načelink službe
Rukovodilac pravnih, kadrovskih, administrativnih poslova i poslova službenika za javne nabavke: Slađana Čestić
Samostalni pravnik: Vera Maksimović
Referenti za finansijsko - računovodstvene poslove: Nada Bojčić, Slađana Topalović i Miroslav Bojčić
Administrator informacionih sistema i tehnologija: Mladen Đurić

Organi Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci

Upravni odbor
Dr Bojana Jovanović, predsednik Upravnog odbora
Danijela Nedeljković, član Upravnog odbora
Dr Aleksandra Gavrančić - Simić, član Upravnog odbora

Nadzorni odbor
Milica Pošarac, predsednik Nadzornog odbora
Biljana Milošević, član Nadzornog odbora
Dr Nataša Jeremić, član Nadzornog odbora

Stručni savet
Dr Jelena Kluz - Đurđević, predsednik Stručnog saveta
Dr Vera Kerečki - Pavković, član Stručnog saveta
Dr Aleksandra Gavrančić - Simić, član Stručnog saveta
Dr Vesna Milošević, član Stručnog saveta
Dr Bojana Dobriković - Arsenijević, član Stručnog saveta

Etički odbor
Jasmina Šesto, predsednik Etičkog odbora
Dr Jelena Kluz - Đurđević, zamenik predsednika Etičkog odbora
Dr Zorica Mandić, član Etičkog odbora
Snežana Tepša, član Etičkog odbora
Gordana Stefanović, član Etičkog odbora
Branislava Rankovič, član Etičkog odbora
Dragana Krstić, član Etičkog odbora

Dokumenti

docPoseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave 
pdfStatut Doma zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci
docPravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci
docPravilnik o kancelarijskom poslovanju
pdfInterni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
pdfPravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
pdfPravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak
pdfPoslovnik o radu Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci
pdfKolektivni ugovor kod poslodavca Doma zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci