Oftalmologija

U Službi oftalmologije se vrši dijagnostikovanje i lečenje oftalmoloških poremećaja, zbrinjavaju se sve akutne tegobe i hronične smetnje kod odraslih i dece i propisuju se naočari kod refraktornih mana oka. Oftalmološka služba takođe obavlja i sistematske i preventivne preglede kako male dece tako i školske dece radi otkrivanja refrakcionih anomalija oka.

Image

Zaposleni u službi

Dr Dušan Rajić, spec. oftalmologije

Med. sestra Maja Maksimović

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-14:00

Utorak: 07:00-14:00

Sreda: 13:00-19:00

Četvrtak: 07:00-14:00

Petak: 07:00-14:00

Telefon

022/215-22-12