Služba laboratorijske dijagnostike

Služba laboratorijske dijagnostike vrši ispitivanje uzorkovanog materijala - krvi, urin i fecesa po uputu izabranog lekara. U službi se izvode laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Uzimanje biološkog materijala može da se vrši u prostorijama službe ili u stanu ili kući ukoliko su u pitanju teško obolela ili nepokretna lica.

Image

Zaposleni u službi

Dr Aleksandra Gavrančić - Simić, spec.kliničke biohemije

Laboratorijski tehničar Anita Keler

Laboratorijski tehničar Ružica Ranković

Laboratorijski tehničar Zora Jugović

Laboratorijski tehničar Ana Ignjatović

Laboratorijski tehničar Miroslav Mićić

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-14:00

Utorak: 07:00-14:00

Sreda: 07:00-14:00

Četvrtak: 07:00-14:00

Petak: 07:00-14:00

Telefon

022/215-22-05