Služba polivalentne patronaže

Služba polivalentne patronaže obuhvata rad na unapređenju zdravlja porodice i sprovođenje mera i zadataka za unapređenje zdavlja stanovništva. Služba ima svoja tri ogranka u ambulantama u Kupinovu, Šimanovcima i Subotištu.

Neki od poslova koji se obaljaju u sklopu Službe polovalentne patronaže su:

  • posećivanje trudnica, porodilja i novorođenčadi, kao i male i predškolske dece u okviru terenskog rada;
  • posećivanje pacijenata obolelih od hroničnih nezaraznih bolesti, mentalnog oboljenja, žena generativnog i postgenerativnog doba, stara i iznemogla lica takođe u okviru terenskog rada;
  • paćenje stanja porodilja u sva četiri porođajna doba i učestvovanje u porođaju uz nadzor ginekologa, kao i praćenje trudnica do porodilišta i intezivno praćenje stanja porodilja dva sata nakon porođaja (praćenje vitalnih funkcija);
  • sprovođenje nege novorođene dece od rođenja do otpusta i sprovođenje nege babinjara od porođaja do otpusta;
  • sprovođenje ordinirane terapije babinjarama po nalogu ginekologa i davanje terapije novorođenoj deci po nalogu pedijatra.
Image

Zaposleni u službi

Strukovna med. sestra Cvijeta Nikolić - koordinator za zdravstveno - vaspitni rad i glavna patronažna sestra

Radno vreme

Ponedeljak: 13:00-19:00

Utorak: 07:00-14:00

Sreda: 07:00-14:00

Četvrtak: 13:00-19:00

Petak: 13:00-19:00

Telefon

022/215-22-10