Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine

Služba za zdravstvenu zaštitu dece je organizovana u dve radne jedinice - predškolski i školski dispanzer i dečiji dispanzer koji se nalazi u zdravstvenoj stanici u Šimanovcima. Rad se, u okviru predškolskog i školskog dispanzera, odvija u dve odvojene jedinice (zdrava i bolesna strana).

Predškolski dispanzer je organizovan za rad sa decom od rođenja do polaska u školu. Pored lečenja bolesne dece vrši se i kontinuirano praćenje njihobog rasta i razvoja. Takođe veoma važan segment rada je i vakcinacija prema programu imunizacije. Radi bolje prevencije razvojnog poremećaja kukova rade se ultrazvučni pregledi kod beba. U okviru predškolskog dispanzera postoji i savetovalište u vezi razvoja dece, vakcinacije, ishrane, praćenja sluha, vida itd.

Školski dispanzer je organizovan za rad sa decom od sedam godina do završetka redovnog školovanja, odnosno do završetka srednje škole. Pored lečenja dece takođe se veliki značaj pridaje i preventivnom radu, odnosno sistematskim i kotnrolnim pregledima, kao i nastavljanju započete vakcinacije.

Image

Zaposleni u službi

Dr Anita Jovanović, spec. pedijatrije - načelnik službe

Dr Zorica Mandić, spec. pedijatrije

Dr Dragana Ćirković

Dr Vladimir Nešovanović

Med. sestra Aleksandra Milošević - odgovorna sestra u službi

Med. sestra Marina Vacić

Med. sestra Spomenka Maričić

Med. sestra Snežana Stakić

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-19:00

Utorak: 07:00-19:00

Sreda: 07:00-19:00

Četvrtak: 07:00-19:00

Petak: 07:00-19:00

Telefon

022/215-22-07