Služba zdravstvene zaštite odraslog stanovništva

 Služba zdravstvene zaštite odraslih pruža preventivne, kurativne i dijagnostičko - terapijske usluge. Osim toga bavi se i zaštitom i unapređenjem zdravlja stanovništva, sprečavanjem i ranim otkrivanjem bolesti, kao i lečenjem i rehabilitacijom bolesnih i povređenih. U sklopu službe se još nalaze i dve zdravstvene stanice, kao i jedanaest ambulanti.

Neki od poslova koje obavlja Služba zdravstvene zaštite odraslog stanovništva su:

  • organizovanje i sprovođenje mera na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice;
  • vršenje dijagnostike i pravovremenog lečenja pacijenata;
  • upućivanje pacijenata u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama;
  • sprovođenje vakcinacije;
  • propisivanje lekova i medicinska sredstva, kao i medicinsko - tehnička pomagala;
  • sprovođenje kućnog lečenja, zdravstvene nege i palijativnog zbrinjavanja;
  • prevoz pacijenata na hemodijalizu.
Image

Zaposleni u službi

Dr Vera Kerečki - Pavković - načelnik službe

Dr Ljiljana Arsenović, spec. opšte medicine

Med. sestra Tamara Bačevac - odgovorna sestra u službi

Med. sestra Zorana Panić

Med. sestra Bojana Pešović

Vozač u sanitetskom prevozu Ratko Gmizić

Vozač u sanitetskom prevozu Nenad Matić

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-19:00

Utorak: 07:00-19:00

Sreda: 07:00-19:00

Četvrtak: 07:00-19:00

Petak: 07:00-19:00

Subota: 07:00-19:00

Nedelja: 07:00-19:00

Telefon

022/215-22-08