Služba zdravstvene zaštite zaposlenih

Služba zdravstvene zaštite zaposlenih se bavi preventivnom delatnošću tako što sprečava bolesti u vezi sa radom i povređivanjem na radnom mestu. Cilj službe je očuvanje i unapređenje zdravlja radnika i njihove radne sposobnosti.

Služba zdravstvene zaštite zaposlenih prati zdravlje radnika u određenom vremenskom periodu što je od bitnog značaja za rano otkrivanje bolesti i sprečavanja njenog daljeg napredovanja. Specijalista medicine rada u saradnji sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu preduzeća može značajno da utiče na poboljšanje uslova rada i radne sredinešto omogućava sprečavanje profesionalnih bolesti i povreda na radu.

U Službi zdravstvene zaštite zaposlenih obavljaju se sledeći pregledi:

 • prethodni pregledi,
 • periodični pregledi,
 • sistematski pregledi i
 • ciljani pregledi.

Pored ovih pregleda Služba zdravstvene zaštite zaposlenih pruža i sledeće usluge:

 • pregledi vozača svih kategorija,
 • pregledi lica koja poseduju ili rade sa vatrenim oružjem,
 • lekarska uverenja za rad za sve vrste poslova, uključujući i rad sa decom,
 • lekarska uverenja za rad u inostranstvu,
 • lekarsko uverenje za hraniteljstvo,
 • lekarsko uverenje za smeštaj učenika u dom,
 • ciljani pregled vida za lica koja rade sa ekranom,
 • ocene radne sposobnosti (privremena i konačna),
 • mišljenje u vezi profesionalne orjentacije,
 • obuka iz prve pomoći (osnovna i napredna),
 • ekspertiza zdravstvenog stanja na zahtev poslodavca,
 • predavanje na zadatu temu na zahtev poslodavca.
Image
Cenovnik Službe zdravstvene zaštite zaposlenih
1
Lekarsko uverenje za vozače A i B kategorije2,000.00 din
2
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce C, D i E kategorije3,000.00 din
3
Prethodni i periodični pregledi radnika - rad sa povećanim rizikom3,000.00 din
4
Prethodni i periodični pregledi za službenike obezbeđenja sa oružjem3,000.00 din
5
Prethodni i periodični pregledi za službenike obezbeđenja bez oružja2,500.00 din
6
Lekarski pregledi fizičkih lica za držanje i nošenje vatrenog oružja2,500.00 din
7
Ciljani oftalmološki pregled1,000.00 din
8
Obuka iz prve pomoći sa demonstracijom2,500.00 din
9
Obuka iz prve pomoći bez demonstracije2,000.00 din
10
Ekspertiza zdravstvenog stanja na zahtev poslodavca3,000.00 din
11
Predavanje na zadatu temu na zahtev poslodavca3,000.00 din

Zaposleni u službi

Dr Vesna Milošević, spec medicine rada

Med. sestra Zdenka Trifunović

Radno vreme

Ponedeljak: 13:00-19:00

Utorak: 07:00-14:00

Sreda: 07:00-14:00

Četvrtak: 07:00-14:00

Petak: 07:00-14:00

Telefon

022/215-22-14